Voorwaarden & Policies

Laatst aangepast op 25/01/2021

Privacy & Cookie Policy

Algemeen

Wij verwerken enkel e-mail adressen van personen die ons contacteren per mail of via een formulier op de site. Deze adressen gebruiken we om de geïnteresseerde verder te contacteren of op de hoogte te houden van onze diensten. We verwerken ook data die zegt welke webpagina's worden bezocht op onze site (analytics). Deze data gebruiken we om onze website te verbeteren en de kwaliteit van onze diensten.
We delen nooit ongevraagd uw gegevens met andere partijen, noch gebruiken we uw gegevens voor commerciële doeleinden.


Het verwerken van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt bij HEVEN, vragen we gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, mailadres, omschrijving bedrijfsactiviteiten en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om enkel om u te contacteren, op de hoogte te houden, om u toegang te verlenen tot onze diensten (Baseven - Onze klantenruimte), voor facturatie en administratieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren door feedback te vragen.


Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een anonieme identificatiecode bevat. Een cookie wordt opgeslagen op de gebruiker zijn computer. HEVEN gebruikt geen permanente cookies. Er wordt dus geen data bewaard op uw computer, na uw bezoek aan deze website wordt een cookie meteen gewist. Tracking van website-bezoeken wordt gebaseerd op data zonder identificatie.


Data opslag & uw rechten

HEVEN maakt gebruik van toepassing/apps van derde partijen en hosting partners. Deze voorzien ons van de nodige hardware, software, netwerken en opslag. HEVEN is eigenaar van alle code, databases, apps en toepassingen die wij ontwikkelen. De data die u als bedrijf invoert in deze systemen, blijft uiteraard steeds uw data. U heeft dan ook het recht op inzage, u kan deze data aanpassen of volledig laten verwijderen.


Veranderingen

HEVEN behoudt zicht het recht deze privacy policy te updaten. Indien er zich significante veranderingen voordoen, brengen wij steeds cliënten tijdig op de hoogte.


Vragen

Alle vragen met betrekking tot deze Privacy Policy mogen gericht worden naar privacy@heven.be.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

HEVEN werkt meer verheven als er een sterke samenwerking en contact is met jullie als klant. We houden steeds rekening met uw onderneming/organisatie en de mogelijkheden die voor handen zijn. We vragen dan ook om duidelijk verwachtingen te communiceren en betrokken de projecten en trajecten op te volgen.

2. Betaalvoorwaarden

Na goedkeuring van het projectvoorstel wordt de factuur gemaild naar de afgesproken contactpersoon of het facturatie-mailadres. Op vraag kan de factuur ook worden opgestuurd per post. De betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betalen kan via overschrijving of online met de betaaldienst Mollie.com (voorkeur op voorhand door te geven). Op vraag is het mogelijk andere betaal- voorwaarden te hanteren, zoals een langere termijn voor betaling of om te werken met een voorschot. Contacteer ons hiervoor via admin@heven.be.

3. Toelichting tarieven

Het is mogelijk op maandbasis te betalen, per project, voor een ticketje met X-aantal uren of per los uur. De gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief btw en verplaatsings- kosten (=0,35€/km, uitvalsbasis Brugge of Gent). Er wordt bij voorkeur gefactureerd per project/traject, per volledig gepresteerde dag of via ticketjes. Er is een ticketje voor 6 uur werk en voor 16 uur werk, dit is één jaar geldig. Vraag de huidige tarieven eenvoudig op via admin@heven.be. Deze liggen in 2021 tussen €69-€78 per gepresteerd uur. Er zijn ook kortingen mogelijk voor bedrijven in moeilijkheden (wegens Covid) en voor zelfstandigen en organisaties die vrijgesteld zijn van btw. Informeer per mail of telefonisch naar kortingen en betaalmogelijkheden.

4. Jaarbijdrage

De jaarbijdrage wordt v.a. 1 januari 2021 afgeschaft. Kosten voor server, software, ... zijn rechtstreeks door de klant te betalen en verlopen niet langer via HEVEN.

5. Vertrouwelijkheid, integriteit & beveiliging

HEVEN gaat uiterst zorgvuldig om met informatie en persoonsgegevens van klanten, partners, leveranciers, ... We verwerken deze vertrouwelijk en op transparante wijze. Wij zorgen voor een passende beveiliging van deze data. We stellen op vraag ook een DPA en/of verwerkersovereenkomst op, in lijn met GDPR vereisten.

6. Verantwoordelijkheid

Een puntje om even bij stil te staan. Indien de GDPR niet wordt nageleefd, zijn niet wij - HEVEN - aansprakelijk maar is de onderneming/organisatie zelf volledig aansprakelijk als verwerkersverantwoordelijke. Klanten staan zelf in voor de acties en verwerking die worden ondernomen met persoonsgegevens. Het is de eigen verantwoordelijkheid om het interne (privacy)beleid na te leven. Het is mogelijk om na het afronden van een GDPR-Traject bij HEVEN, ons in te schakelen als DPO (data protection officer of functionaris gegevensbescherming). Zo ben je zeker dat de rol wordt uitgeoefend door een objectief en extern persoon met kennis en ervaring. Als DPO nemen we een adviserende en toezichthoudende rol op ons, zodat u compliant blijft werken volgens GDPR richtlijnen. Ook als u geen DPO moet aanstellen, kan u HEVEN inschakelen voor periodieke opvolging. Daarbij komen wij minimum twee maal per jaar langs voor een GDPR check-up.

7. Einde van de samenwerking

Indien wordt gekozen om de samenwerking volledig stop te zetten, zal HEVEN binnen het jaar alle gegevens (zowel persoonlijke gegevens als website, database, ...) met betrekking tot die klant verwijderen. U krijgt hiervan een bevestiging per mail. Hierna is het niet meer mogelijk om iets op te vragen bij/aan HEVEN.

Vragen

Alle vragen met betrekking tot onze algemene voorwaarden mogen gericht worden naar admin@heven.be.